Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Incompetent repair man - Thợ sửa chữa thiếu khả năngDear Mr. Platt,

For the past 15 years we have received prompt, efficient service from Platt Plumbing Service & Supply.
Last Wednesday your man, Judd, was out to fix out sump pump. He was rude and extremely slow. As you can see on the copy of the enclosed bill, he was here for 1 ½ hours and replaced one part. In that time he made two trips “back to the shop” (so he said) to pick up something he needed.
I would appreciate it if you would look over this bill, Mr. Platt, and see if it looks fair to you. I’ll be anxious to hear from you.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Platt,

Trong 15 năm qua, chúng tôi đã có được sự phục vụ nhanh chóng, hiệu quả của Công ty Dịch vụ và Cung ứng Hàn chì Platt.
Thứ tư vừa rồi, Judd, một nhân viên của ông đã đến để chữa cái bơm ở hố nước thải của chúng tôi. Cậu ấy thô lỗ và cực kỳ chậm chạp. Như ông có thể thấy trên bản sao hoá đơn kèm theo đây, cậu ấy đã ở nhà tôi trong một tiếng rưỡi đồng hồ và đã thay thế được một bộ phận. Trong thời gian đó, cậu ta đã hai lần “quay về cửa hang” (cậu ấy nói thế) để lấy một cái gì đó mà cậu ấy cần.
Ông Platt, tôi rất mong ông nhìn qua tờ hoá đơn này thử xem ông thấy nó có hợp lý không. Tôi đợi nghe ý kiến của ông.

Kính chào,
Views: 11619   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.