Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


When someone takes your reserved parking space - Khi ai đó chiếm chỗ đậu xe của riêng bạnMr. Howard,

While I’ve never been invited to one of your parties, I’ve come to feel like an unwilling co-host. Again last night, a car belonging to one of your guests – a red Mustang, license 1234 – was in my clearly marked parking space when I returned home.
If I were as thoughtless as this individual, I suppose I could have taken someone else’s spot. Instead I parked on the street nearly two blocks away. But never again!
I have just made arrangements with Ace Towing to remove any car that I find parked in my spot again. Next time it will cost your friend $40 to retrieve his car. That’s cold cash… no checks or credits cards accepted.
A word from you in advance could spare your friends considerable expense and aggravation.

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Howard,

Mặc dù tôi chưa bao giờ được mời tham dự một trong những bữa tiệc của ông, song tôi vẫn đến, giống như một vị khách “khôg mời mà đến”. Đêm qua lại một lần nữa, một chiếc xe của một trong những vị khách quí của ông, chiếc Mustang màu đỏ, mang biển số 1234 – đã đậu “hiên ngang” ngay chỗ đậu xe của tôi khi tôi về nhà.
Nếu tôi cũng không biết điều như vị này thì tôi đã chiếm chỗ đậu xe của ai đó. Nhưng thay vì làm như vậy, tôi đã đem đậu xe cách đó hai khu phố. Dù vậy, xin ông cũng đừng để tình trạng đó lặp lại!
Tôi vừa mới dàn xếp với hãng Ace Towing để móc đi bất cứ xe nào lần sau còn đậu ở chỗ của tôi. Và lần này thì bạn ông sẽ phải trả 40 đô la để lấy lại chiếc xe. Mà lại phải trả bằng tiền mặt cơ đấy, chứ không xài séc hay thẻ tín dụng gì hết cả.
Chỉ cần ông nói trước với tôi một tiếng là các bạn ông có thể tiết kiệm được một món tiền cũng như tránh được những hậu quả khác.
Views: 11642   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.