Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Waited all day for delivery that never came - Đợi cả ngày một món hàng chẳng hề đếnMr. Frank Fine
Fine Furniture
Street address
City, state ZIP

Dear Mr. Fine

Yesterday I received a phone call assuring me that the new bedroom set I purchased from your store would be delivered today. It was inconvenient for me to stay home all day, but well worth it to receive the long-awaited furniture.
By 4:00 p.m, I began to have my doubts that the delivery would be made, I called Mr. Solomon who sold me the furniture, and he said he’d check into the warehouse because somebody goofed. He added that I will have to wait until next week when deliveries are made again in my area.
It made me wonder whether any establishment so indifferent to its customers’ time wouldn’t also display the same callous disregard if I were to complain that the furniture was defective in any way on arrival.
So, cancel my order. My husband and I have decided to purchase a comparable set from a store that lets you take the furniture home yourself. I will expect a full refund of my deposit at once.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Frank Fine
Cửa hang bàn ghế Fine Furniture
Địa chỉ, đường phố
Mã số thành phố, bang

Thưa ông Fine,

Hôm qua tôi có nhận được một cú điện thoại hẹn là bộ giường tủ bàn ghế mới mà tôi đã mua ở cửa hàng của ông sẽ được giao hôm nay. Phải ở nhà cả ngày rất bất tiện cho tôi, nhưng cũng bỏ công để nhận được số đồ đạc chờ đợi đã lâu.
Đến khoảng 4g chiều, tôi đã bắt đầu nghi ngờ không biết hàng có đến không. Tôi gọi điện cho ông Solomon, người đã bán cho tôi số hàng, ông ấy bảo là sẽ kiểm tra sự việc. Ông ấy gọi lại cho tôi vào lúc 4g40 để báo cho tôi biết chúng vẫn còn nằm ở trong kho do lỗi của ai đó. Ông ấy nói thêm là tôi sẽ phải đợi cho đến tuần sau, khi lại có đợt giao hàng ở khu vực của tôi.
Điều này khiến tôi tự hỏi một cơ sở đã thờ ơ đến như vậy đối với thời gian của khách hàng không biết rồi sẽ lại có dửng dưng khi mà mai đây, tôi lại phải khiếu nại là hàng bị hư hòng thế nào đó khi đến nơi.
Vì vậy, xin ông huỷ đơn đặt hàng của tôi. Vợ chồng tôi đã quyết định mua một bộ tương tự ở một cửa hang cho người mua tự mang hàng về nhà. Tôi mong được hoàn trả toàn bộ số tiền đặt trước.

Kính chào,

Views: 12221   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.