Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Thank you for favor - Cám ơn về một thiện chíMs. Emily Green
Fairview Public Library
Street address
City, state ZIP

Dear Ms. Green,

You may remember me. One night last week I asked your help in trying to locate a stack of reference material, for an adult education course I’m taking in geology.
Before our paths crossed, I had searched high and low without success. Then at the Fairview library I stuck gold. The books you suggested were exactly what I needed and countless hours were saved.
I appreciate your spending so much time with me on this project.

Yours truly,Bài dịch mang tính tham khảo

Ms. Emily Green
Thư viện công cộng Fairview
Đường phố, địa chỉ
Mã số thành phố, bang
Chị Green thân mến,

Có thể chị vẫn còn nhớ tôi. Vào một tối tuần trước, tôi có nhờ chị kiếm giúp một số tài liệu tham khảo cho một khoá địa chất học dành cho người lớn mà tôi đang theo dự.
Trước khi gặp chị, tôi kiếm khắp nơi mà không có kết quả. Thế rồi tôi đã “bắt được vàng” ở thư viện Fairview. Những quyển sách mà chị giới thiệu đúng là những quyển tôi cần và nhờ đó đã tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian.
Tôi rất cám ơn chị đã nhiệt tình giúp đỡ tôi.

Chân thành,

Views: 14360   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.