Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Chrismas note / peace - Thư mừng giáng sinh hoà bìnhDear Mary Ann,

As Christmas gets closer and I hear the carols and read these the lovely cards I’m sending and receiving, I realize more than ever that I do not have these in my heart.
It’s been eight months now since we had our blow-up. We haven't spoken to each other since, and that has been fine with me up till now.
I’m either getting sentimental in my old age or finally getting some sense in my head, but I can’t bear the thought of Christmas with this knot in my heart. I want to say I’m sorry for my part in this mess, and I hope you will forgive me.
If this card is returned unopened I’ll know you aren’t ready two reconcile yet, and I’ll try again next year. If it doesn’t come back and I don’t hear from you, I’ll assume you read this and are considering getting in touch with me.
May the Christmas season touch your heart as it has mine?

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Mary Ann yêu quí,

Đã sắp đến Giáng Sinh. Nghe những khúc ca mừng và đọc những lời chúc tụng trên những tấm thiệp gửi đi và nhận được, anh mới cảm thấy rõ hơn bao giờ hết là anh không được bình yên trong tâm hồn.
Đã tám tháng rồi kể từ khi mình giận nhau. Mình đã không nói chuyện với nhau từ dạo ấy, và anh vẫn chịu đựng cho đến hôm nay.
Có thể là anh trở nên đa cảm lúc về già hoặc giả cuối cùng anh đã biết suy nghĩ, nhưng nói chung là anh không thể chịu đựng được ý nghĩ về một ngày Giáng Sinh với một điều gúi mắc ở trong lòng. Anh muốn nói là anh lấy làm tiếc về phần lỗi của anh trong chuyện không vui này và anh hy vọng là em tha lỗi cho anh.
Nếu tấm thiệp này được gữi trả nguyên xi không mở, anh sẽ hiểu là em chưa sẵn sàng hàn gắn và sang năm anh sẽ cố gắng một lần nữa.
Hy vọng là mùa Giáng Sinh sẽ mang lại cho em những tình cảm như anh đã có.

Chân thành,


Views: 15421   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.