Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Parent to homesick to daughter - Viết cho con gái nhớ nhàDear Sarah,

I’m sorry you’re so home sick and that it’s affecting your studies. Please believe me when I say that I know this is a temporary problem. It's also very normal, so don’t get down on yourself.
Your roommate sounds like a great gal. Don't be afraid to be honest with her. Talking things over with her would be a good outlet for you. Keep calling home as often as you wish, and I’ll keep calling you. Before you know it you'll be flying home for the winter holidays. I can hardly wait!
You are very much loved, appreciated and missed.

Lovingly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Sarah yêu quí,

Biết được là con nhớ nhà đến như vậy và điều ấy lại đang ảnh hưởng đến việc học tập của con, mẹ rất thương. Hãy tin mẹ khi mẹ nói là mẹ biết đây chỉ là một vấn đề nhất thời. Mà chuyện ấy thì cũng bình thường thôi, cho nên con đừng quá u buồn.
Cô bạn cùng phòng của con có vẻ hay lắm đấy. Con đừng ngại thật lòng với bạn ấy. Bàn chuyện với bạn ấy sẽ giúp con khuyâ khoả nhiều. Cứ gọi điện về nhà khi cần con nhé, và mẹ cũng sẽ tiếp tục gọi cho con. Trước khi con biết được điều đó, thì con đã bay về nhà nghỉ đông rồi nay. Mẹ mong con lắm!
Thương nhớ con rất nhiều.

Yêu dấu,

Views: 13541   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.