Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Why i haven’t written - Tại sao tôi đã không viết thưDear Andrea,

Here I am finally answering your letter of weeks ago. You are probably wondering what happened to me. To be honest, I haven’t written because I have been so depressed. Brent and I broke up right after New Year’s and I’ve been in the dumps. It’s a long story and not worth going into right now, but I’m feeling much better and I was eager to let you know I haven’t forgotten you.
I got sick of feeling sorry for myself and took a wonderful vacation with a friend from the office. We went to Lake Tahoe for a week, and we had a ball. It was just what I needed.
Forgive me for making this so short. I’ve been working overtime lately and trying to have a social life too.
I’ll write more soon.

Fondly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Chị Andrea yêu quí,

Cuối cùng thì em cũng đang trả lời bức thư nhận được từ bao nhiêu tuần nay của chị nay. Chắc là chị đang thắc mace không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Thú that là em đã không viết được vì em đang chán lắm cơ. Brent và em đã chia tay nhau ngay sau ngày đầu name và em suy sụp tinh thần từ dạo đó. Đó là một câu chuyện dài và chẳng cần đề cập đến ngay bây giờ, riêng em thì đã khoẻ hơn nhiều và muốn viết ngay cho chị biết là em không hề quean chị.
Em muốn phát bệnh vì cứ hối tiếc cho bản thân và đã trài qua một kỳ nghỉ tuyệt vời với một người bạn. Bọn em đã đi hồ Tahoe hết một tuần và đã tham dự một buổi khiêu vũ. Đúng cái mà em cần.
Tha lỗi cho em vì đã viết ngắn như thế này. Dạo sau này, em phải thường xuyên làm việc vượt giờ, lại còn phải cố gắng giao tiếp xã hội nữa.
Em sẽ viết dài hơn trong một ngày thật gần.

Thương,

Views: 15481   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.