Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Miss you/father to daughter at college - Nhớ con/Cha viết cho con gái đang học đại họcDear Marcy,

I imagine your first reaction when you opened this bulging manila envelope was disappointment since it contains no snacks.
Instead, I hope you’ll put the enclosed stationery to good use along with the accompanying supply of envelopes, stamps and list of addresses.
You wouldn’t believe how many people are asking about you. And an occasional phone call home, welcome as it is, hardly begins to describe campus life. Please take a few minutes to drop Grandma a line. Uncle Gus would probably re-read your letter ten times. And a note from her big sister personally addressed to Trudy would certainly wind up on her bulletin board.
Meanwhile, all’s well at this end. Ginger hangs around your empty chair at the dinner table as if a juicy tidbit might magically appear.
We’re all looking forward to seeing you at Homecoming. The football game and other events sound like fun. Till then, drop any of us a line when you have a spare moment.

Love,

Bài dịch mang tính tham khảo

Marcy thân yêu,

Bố hình dung phản ứng đầu tiên của con khi mở cái bao bằng sợi bean căng phồng ra đã là sự that vọng vì nó chẳng có chứa quà bánh gì cả.
Nhưng bố thì bố hy vọng là con sẽ sử dụng tốt các dụng cụ văn phòng mà bố đã gói trong đó, cùng với số bì thư, tem và danh sách địa chỉ kèm theo.
Con không thể tin được là có biết bao người đang hỏi về con ở đây. Thế mà lâu lâu có được cú điện thoại – dù rất là đáng khích lệ – thì chẳng khi nào thấy con bắt đầu kể về cuộc sống ở trường. Cố bỏ ra vài phút để viết ít dòng thăm hỏi bà. Con mà viết cho cậu Gus thì chắc là cậu ấy sẽ đọc đi đọc lại thư của con cả chục lần. Và một bức thư ngắn của chị Marcy gửi riêng cho em Trudy chắc chắn là sẽ khích lệ em rất nhiều trong học tập.
Cho đến nay, mọi việc ở nhà đều ổn cả. Con Ginger thì cứ quanh quẩn nơi cái ghế trống của con ở bàn ăn cứ như là một miếng ngon béo ngậy sẽ có thể xuất hiện một cách thần kỳ. Cả nhà đang đợi để gặp con vào dịp về thăm nhà. Bóng đá và các trò chơi khác sẽ hào hứng lắm đấy. Cho đến khi ấy, hãy viết ít dòng cho bất kỳ ai ở nhàmỗi khi con có thời gian rảnh.
Thương con nhiều,
Views: 15788   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.