Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm low on gas. - Tôi đã sắp hết xăng .Larry is driving his car on his way to Los Angeles. He doesn't realize that he is running out of gas until his girlfriend Louise reminds him....


Louise: Did you forget to check the gas?
Larry: Oh, I'm low on gas. I've got to refill the tank.
Louise: Well, there's a gas station across the street and it's not too expensive. About $1.19 per gallon for the mid-grade.
Larry: Let's try that. (Larry parks the car by the gas pump.) Oh, that's great! The pump is out of order.
Louise: Looks like we've been followed by bad luck all day long.
Larry: Oh, come on. Let's try another pump. No big deal!

Bài dịch mang tính tham khảo

Larry đang lái xe trên đường đi Los Angeles . Anh ta không nhận ra rằng anh ấy đang sắp hết xăng cho đến khi bạn gái của anh ta Louise nhắc nhở ...


Louise : Anh quên kiểm tra xăng đúng không ?
Larry : Ồ , Xăng sắp hết rồi . Tôi cần phải đổ lại cho đầy bình xăng thôi .
Louise : À , có một cửa hàng bán xăng ở bên kia đường và nó cũng không đắt lắm đâu . Trung bình chỉ khoảng 1.19 đô la một Gallon thôi .
Larry : Để thử xem (Larry đỗ xe lại gần cửa hàng xăng) Ồ tuỵêt thật ! Cây xăng này bị hỏng rồi .
Louise : Xem chừng chúng ta đã xui xẻo cả ngày này rồi .
Larry : Thôi nào . Hãy thử tìm cây xăng khác . Không phải vấn đề gì lớn mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 18085   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.