Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


East or west, home is the best. - Không đâu bằng nhà mình .Jackie has been traveling a lot recently and is becoming a little tired of hotels and hotel food.


Frank: I heard you took a trip to Mexico.
Jackie: Yes, I did.
Frank: How did you like it?
Jackie: Oh, I got sick and tired of hotels and hotel food.
Frank: I can imagine. East or west, home is the best.


Bài dịch mang tính tham khảo

Gần đây Jackie đã đi du lịch rất nhiều và anh ấy bắt đầu hơi mệt mỏi với các khách sạn và thức ăn ở đó .

Frank : Tô nghe nói anh đã có một chuyến đi Mexico .
Jackie : Ừ đúng thế .
Frank : Anh thấy nó thế nào ?
Jackie : Ồ , tôi phát ốm và mệt mỏi với các khách sạn và thức ăn ở đó .
Frank : Tôi có thể tưởng tượng được . Dù đi đâu thì ở nhà vẫn là tốt nhất mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 17397   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.