Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Can you save my place, please? - Anh có thể giữ chỗ cho tôi không?Jill is waiting in line to buy some tickets for a concert coming up in a few days, but suddenly....


Jill: Excuse me, can you do me a favor?
Stranger: Sure. What can I do for you?
Jill: Can you save my place for me, please? Nature's calling.
Stranger: Sure. But hurry. The line is moving fast.
Jill: Thanks. It won't be long. I'll be right back.

Bài dịch mang tính tham khảo

Jill đang chờ xếp hàng để mua vé xem hoà nhạc sẽ tổ chức trong ít ngày tới , nhưng bỗng nhiên ...


Jill : Xin lỗi , anh có thể giúp tôi không ?
Người lạ : Vâng . Tôi có thể làm gì cho anh ?
Jill : Anh có thể giữ chỗ cho tôi không ? Thiên nhiên đang vẫy gọi tôi .
Người lạ : Được thôi . Nhưng nhanh lên . Dòng người đang đi nhanh lắm đấy .
Jill : Cảm ơn anh . Sẽ không lâu đâu . Tôi sẽ quay lại ngay .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 19346   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.