Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Is this seat taken? - Chỗ này có ai ngồi chưa ?When Gerald and Denise get to the lobby of the train station, they are tired. Fortunately, they spot two empty seats in the lobby....


Gerald: Excuse me. Is this seat taken?
Manager: (Put off the headphones.) I'm sorry. What did you just say?
Gerald: Oh. Will someone be using this seat?
Manager: No. You can take it.
Gerald: Would you mind moving over one seat so my wife and I can sit together?
Manager: No, not at all.

Bài dịch mang tính tham khảo

Khi Gerald và Denise đến hành lang của ga tàu , họ đã rất mệt . May mắn thay , họ phát hiện ra 2 chỗ trống ở hành lang ...


Gerald : Xin lỗi . Chỗ này có ai ngồi chưa ?
Người quản lý : (gác máy điện thoại) Tôi xin lỗi . Anh vừa nói gì vậy ?
Gerald : Ồ . Có ai đang ngồi đây không ạ ?
Người quản lý : Không . Anh có thể dùng nó .
Gerald : Ông có phiền không khi chuyển sang ngồi phía bên kia để tôi và vợ có thể ngồi cùng nhau .
Người quản lý : Không , không sao cả .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 17764   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.