Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You should've kept an eye on it. - Anh nên để mắt đến nó .Tom fell asleep when he was waiting in the lounge for his plane to arrive. When he woke up, he found his backpack no longer there. He was very anxious and asked Mary about it....


Tom: Where is my backpack?
Mary: I don't know. Where did you leave it?
Tom: I just put it on the chair a while ago, but now it's gone.
Mary: Are you sure?
Tom: Of course, I'm sure! I bet someone stole it.
Mary: Well, you should've kept an eye on it.

Bài dịch mang tính tham khảo

Tom đã ngủ gật khi anh ấy đang chờ trong phòng đợi máy bay . Khi anh ấy tỉnh dậy , anh ấy thấy rằng cái ba lô của anh ta đã không còn . Anh ta rất lo lắng và hỏi Mary về nó ...

Tom : Cái balô của tôi đâu rồi ?
Mary : Tôi không biết nữa . Anh đã để nó ở đâu ?
Tom : Tôi vừa để nó trên cái ghế một lúc trước , nhưng giờ nó đã đi đâu mất .
Mary : Anh chắc không ?
Tom : Tất nhiên , tôi chắc chắn như thế . Tôi cược là ai đó đã lấy nó rồi .
Mary : À ,nhẽ ra anh nên để mắt đến nó .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 16032   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.