Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Can you keep an eye on my bag? - Anh có thể để mắt đến cái túi của tôi không ?Tom is waiting in the lobby to get on the train. But suddenly nature is calling, and he has to ask his friend who is sitting right next to him for help....


Tom: Can you do me a favor?
Jamie: Sure. What is it?
Tom: Can you keep an eye on my bag, please? Nature's calling.
Jamie: Sure. Will you be long?
Tom: No. I just want to use the bathroom.
Jamie: Go ahead. It'll be safe with me.


Bài dịch mang tính tham khảo

Tom đang chờ trong hành lang để đón tàu . Nhưng đột nhiên "thiên nhiên cất tiếng gọi" , và anh ta đề nghị người bạn đang ngồi ngay bên cạnh giúp mình ...

Tom : Anh có thể giúp tôi được không ?
Jamie : Được thôi . Chuyện gì vậy ?
Tom : Anh có thể để mắt đến cái túi của tôi được không ? "Thiên nhiên đang cất tiếng gọi tôi" .
Jamie : Được . Anh có đi lâu không ?
Tom : Không đâu . Tôi chỉ vào nhà vệ sinh một chút thôi .
Jamie : Anh đi đi . Cái túi sẽ an toàn bên tôi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 18827   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.