Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I always set my clock ahead ten minutes. - Tớ luôn chỉnh đồng hồ nhanh 10 phút .Roselind is very curious about why Jamie's clocks show different times....


Roselind: Hey, you have so many clocks in your bedroom.
Jamie: Yeah, I want to make sure I can wake up in the morning.
Roselind: But is there something wrong with your clocks? None of them has the same time.
Jamie: I do it on purpose. I set this clock ahead ten minutes, and this one back ten minutes, but I always set that one to the right time.
Roselind: So the alarms ring every ten minutes?
Jamie: Yeah.
Roselind: Are your crazy or what?
Jamie: No, I am a heavy sleeper. I need thunder to wake me up.

Bài dịch mang tính tham khảo

Roselind rất tò mò rằng tại sao những cái đồng hồ của Jamie luôn chỉ những giờ rất khác nhau .

Roselind : Này , cậu có quá nhiều đồng hồ trong phòng ngủ quá vậy .
Jamie : Ừ , tớ muốn đảm bảo rằng tớ sẽ có thể dậy vào mỗi sáng .
Roselind : Nhưng có gì sai với những cái đồng hồ của cậu sao ? Chẳng có cái nào chỉ giờ giống nhau hết .
Jamie : Tớ đã làm điều đó có mục đích đấy . Tớ đặt chiếc đồng hồ này nhanh 10 phút , cái kia muộn 10 phút nhưng tớ luôn chỉnh một cái đúng giờ .
Roselind : Vì thế chuông báo thức sẽ reo 10 phút một lần ?
Jamie : Đúng thế .
Roselind : Cậu khùng hay sao đấy ?
Jamie : Không , tớ ngủ rất say . Tớ cần cả tiếng sấm mới đánh thức được .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 16271   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.