Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


My watch always gains ten minutes a day. - Đồng hồ đeo tay của tôi luôn nhanh 10 phút mỗi ngày .Jane's watch gains ten minutes a day, while Mary's watch loses ten minutes a day. Jane can put up with her watch, but Mary seems to be tired of hers....


Jane: My watch always gains ten minutes a day.
Mary: That's funny. My watch always loses ten minutes a day.
Jane: No kidding.
Mary: I'm serious. Every morning I set my watch by the radio, but it still loses ten minutes.
Jane: You know what you can do?
Mary: Throw it away and buy a new one?
Jane: No, you don't have to. You only need to put your watch back ten minutes everyday.
Mary: So you put your watch back ten minutes everyday?
Jane: Yeah, that's what I'm doing.
Mary: Why bother? Just buy a new watch. It doesn't cost much. Besides, I just can't put up with this thing any more.

Bài dịch mang tính tham khảo

Đồng hồ đeo tay của Jane luôn nhanh 10 phút mỗi ngày , trong khi cái của Mary thì lại muộn 10 phút mỗi ngày . Jane vẫn thể chịu đựng được cái đồng hồ của mình , nhưng Mary thì có vẻ như mệt mỏi với cái của cô ấy .

Jane : Đồng hồ đeo tay của tớ luôn chạy nhanh 10 phút mỗi ngày .
Mary : Thật là hay . Còn cái của tớ thì luôn chạy muộn 10 phút mỗi ngày .
Jane : Đừng đùa như thế .
Mary : Tớ nghiêm túc đấy . Mỗi sáng tớ đều chỉnh lại đồng hồ theo radio , nhưng nó vẫn cứ bị muộn 10 phút .
Jane : Cậu biết phải làm gì chứ ?
Mary : Quẳng nó đi và mua một cái mới sao?
Jane : Không , cậu không cần phải làm thế . Cậu chỉ cần chỉnh đồng hồ sớm 10 phút mỗi ngày thôi .
Mary : Vậy ra cậu vẫn chỉnh đồng hồ sớm 10 phút mỗi ngày à ?
Jane : Ừ . đó là điều tớ đang làm đấy .
Mary : Sao lại phải phiền phức như thế ? Chỉ cần mua một cái đồng hồ mới . Nó sẽ không tốn kém lắm đâu . Bên cạnh đó , tớ không thể chịu đựng được với nó thêm chút nào nữa .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 17127   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.