Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I always forget to put the clock forward one hour. - Tôi luôn quên chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 giờ .Jessica is late everytime it is daylight savings time because she always forgets to put the clock forward one hour....


Kelly: Ha, Jessica, you're late.
Jessica: Yeah. Each time we switch to daylight savings time, I always forget to put the clock forward an hour.
Kelly: Well, then later this year when we switch back to normal time, don't forget to set the clock back one hour.
Jessica: I just can't win! Each time we switch back to normal time, I always forget to put the clock back an hour, so I always come to work an hour early.
Kelly: So, just remember. Spring forward, fall back.
Jessica: So, that'll make it even.

Bài dịch mang tính tham khảo

Jessica thường đi làm muộn mỗi ngày vào giờ làm việc mùa hè bởi vì cô ấy luôn quên đặt đồng hồ trước một tiếng ...

Kelly : Này , Jessica , cô lại muộn rồi .
Jessica : Vâng . Mỗi lần chúng ta chuyển sang giờ mùa hè , tôi luôn quên chỉnh báo thức đồng hồ sớm một tiếng .
Kelly : À , cuối năm nay khi chúng ta chuyển sang giờ làm việc bình thường , đừng quên là chỉnh đồng hồ trở lại nhé .
Jessica : Tôi không thể làm được . Mỗi khi chúng ta chuyển về giờ làm việc bình thường , tôi luôn quên chỉnh đồng hồ trở lại bình thường , vì thế tôi luôn đi làm sớm hơn 1 tiếng .
Kelly : Hãy nhớ rằng , mùa xuân chỉnh sớm hơn , mùa thu muộn lại .
Jessica : Cho nên , sẽ phải làm thế đều đặn .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 17662   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.