Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


My alarm clock didn't go off this morning. - Sáng nay đồng hồ báo thức của tôi không reo .Rosie overslept because her alarm clock didn't go off this morning.... .


Rosie: Sorry, I overslept. My clock didn't go off this morning.
Francie: Again?
Rosie: That's right, even though I did set the alarm last night.
Francie: Your clock never works. Perhaps you should buy a new one.
Rosie: Well, if it breaks down again tomorrow, I'll definitely buy a new one.
Francie: Maybe by then it'll be too late.
Rosie: What do you mean "too late"?
Francie: By that time you'll be fired.

Bài dịch mang tính tham khảo

Rosie đã ngủ quá giấc bởi vì chiếc đồng hồ báo thức của cô ấy đã không reo vào sáng nay ...

Rosie : Xin lỗi , tôi đã ngủ quên mất . Chiếc đồng hồ của tôi đã không reo vào sáng nay .
Francie : Lại nữa à ?
Rosie : Đúng thế , cho dù tôi đã đặt chuông báo thức vào tối qua .
Francie : Đồng hồ của cô chẳng bao giờ làm việc hết . Có lẽ cô nên mua một cái mới .
Rosie : À , nếu như nó lại tiếp tục không làm việc vào ngày mai , tôi chắc chắn sẽ mua một cái mới .
Francie : Có lẽ rằng đến lúc đó là quá muộn rồi .
Rosie : Ông có ý gì khi nói vậy ?
Francie : Đến lúc đó cô sẽ bị đuổi việc .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 22897   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.