Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Answer By Operator 1 - Tổng đài trả lời 1A: Good morning, this is the housing bureau.
B: Good morning. Can I speak to Dominic Wong, please?
A: Who shall I say is calling?
B: This is Hilary Bower speaking.
A: Just a moment, please. I'm putting you through.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Chào buổi sáng , văn phòng nhà ở đây .
B : Chào buổi sáng . Tôi có thể nói chuyện với ông Dominic Wong không ?
A : Tôi sẽ nói là ai gọi đây ?
B : Tôi là Hilary Bower .
A : Làm ơn đợi một chút . Tôi sẽ chuyển máy cho anh .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 17826   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.