Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Wrong Number - Nhầm sốA: Could I speak to John, please?
B: John? There's no one by that name here. I'm afraid you've got the wrong number.
A: Wrong number? Is this the English Department?
B: No, I'm sorry, it isn't. This is the English Language Center.
A: Oh I'm sorry to have bothered you. Could you tell me how to get the operator?
B: Yeah just dial '0' if you're on the campus. Otherwise phone in again.
A: Thank you very much.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Tôi có thể nói chuyện với John được không ?
B : John à ? Ở đây không có ai tên thế cả . Tôi e rằng là anh đã nhầm số rồi .
A : Nhầm số ư ? Đây có phải là khoa tiếng Anh không ?
B : Không , tôi rất tiếc . Đây là trung tâm Anh ngữ .
A : Ồ , tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh . Anh có thể nói tôi biết làm sao để gặp tổng đài viên được không ?
B : Ừ , chỉ cần ấn số 0 nếu như anh đang ở trong trường . Nếu không được thì gọi lại lần nữa .
A : Cảm ơn rất nhiều .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 24296   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.