Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Not Getting Through To The Right Person - Gặp không đúng người .A: Hello, could I speak to Anson, please?
B: I'm sorry, she's out at the moment.
A: When do you expect her back?
B: I think she'll be back in about an hour, at the latest.
A: Well, may I leave a message?
B: Yes, of course.
A: Would you please ask her to call Chris when she gets back.
B: Ok. Does she know your number?
A: I'm afraid she doesn't. My mobile is 94774026
B: 94774026. All right. Thanks for calling. Oh, hang on, someone's at the door, that may be her, please hold on.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Xin chào , tôi có thể nói chuyện với Anson không ?
B : Xin lỗi , cô ấy vừa ra ngoài một chút .
A : Anh có biết là khi nào cô ấy quay lại không ?
B : Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại muộn nhất là sau một giờ nữa .
A : À , tôi có thể để lại lời nhắn không ?
B : Được , tất nhiên .
A : Nhờ anh hỏi cô ấy là hãy gọi cho Chris khi cô ấy quay lại .
B : Được rồi . Cô ấy biết số của anh không ?
A : Tôi e rằng là không . Số di động của tôi là 94774026.
B : 94774026 . Được rồi . Cảm ơn anh đã gọi . Ô , đợi chút , hình như ai đó đang ngoài cửa , có thể là cô ấy đấy , xin hãy giữ máy nhé .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 18579   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.