Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Getting Through To The Right Person - Gặp đúng người .A: Hello, could I speak to Chris, please?
B: Yes, speaking.
A: Hi, this is Eric from Dubai.
B: Oh, hello Eric. How are you?

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Xin chào , tôi có thể nói chuyện với Chris được không ?
B : Vâng , tôi đây .
A : Hi , tôi là Eric ở Dubai đây .
B : Ồ , xin chào Eric . Anh khoẻ không ?


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 19214   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.