Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm kind of broke. - Tôi đang kẹt tiền .



Terri asks Fred whether he wants to eat out or not. Fred hesitates a little bit. He tells Terri that he's kind of broke.


Terri: Hey, let's eat out tonight.
Fred : What's the occasion? You won the lottery?
Terri: No, just wanna relax a little bit. You don't have to win the lottery to relax, do you?
Fred : Well, I'm kind of broke.
Terri: Don't be silly. I'll take you anywhere you want to go.
Fred : Really? It's very nice of you.
Terri: Wonderful! You know what? I wish you wanted to relax everyday.
Fred: Dream on!


Bài dịch mang tính tham khảo

Terri hỏi Fred rằng anh ta có muốn đi ăn ngoài hay không . Fred ngập ngừng một chút . Anh ấy bảo Terri rằng anh ấy đang hơi bị kẹt tiền .


Terri : Nào , tối nay chúng ta hãy đi ăn ngoài đi .
Fred : Nhân dịp gì vậy ? Anh vừa trúng số à ?
Terri : Không , chỉ là muốn xả hơi chút xíu thôi . Anh không cần phải trúng số chỉ để xả hơi thôi , đúng không ?
Fred : À , chỉ là tôi đang hơi kẹt .
Terri : Đừng ngớ ngẩn thế . Tôi sẽ đưa anh đi bất cứ đâu anh muốn .
Fred : Thật à ? Anh thật là tử tế .
Terri : Tuyệt ! Anh biết gì không ? Tôi ước rằng ngày nào anh cũng muốn xả hơi như thế .
Fred : Cứ mơ đi !


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 22443   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.