Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I thought you were well-off. - Tôi đã nghĩ là anh dư dả đấy .Jerry is broke. He wants to borrow some money from his friend Cathy, only to find out that Cathy is broke, too.


Jerry: Can you loan me some money?
Cathy: I'm sorry. I've already gone through my paycheck for the week.
Jerry: You've gone through all you money so quickly? I thought you were well-off.
Cathy: Not me! You know money always burns a hole in my pocket.


Bài dịch mang tính tham khảo

Jerry đang kẹt tiền . Anh ấy muốn mượn một ít tiền từ người bạn Cathy , nhưng anh nhận ra rằng người bạn này cũng đang kẹt .

Jerry : Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không ?
Cathy : Tôi rất tiếc . Tôi vừa trả tiền tất cả hoá đơn mà tôi dùng trong tuần .
Jerry : Anh xài tiền nhanh quá vậy ? Tôi đã nghĩ là anh rất dư dả đấy .
Cathy : Không phải đâu ! Anh biết tôi luôn luôn bị cháy túi mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 21422   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.