Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm out of quarters. - Em bị mất đồng 25 cent .Bonnie puts some quarters into the washing machine only to find out that the washing machine is out of order. Of course, she's very upset.


Bonnie: Oh, that's great! The washing machine is out of order again.
Jason: You can try another one. That one works.
Bonnie: But I'm out of quarters.
Jason: Did you press the coin release lever?
Bonnie: Yeah, but nothing happened. I've got to complain because this has happened so many times.

Bài dịch mang tính tham khảo

Bonnie bỏ một ít đồng 25 cent vào cái máy giặt và chỉ nhận ra rằng cái máy này đã ngừng hoạt động . Tất nhiên , cô ấy rất khó chịu .

Bonnie : Ôi trời ! Chiếc máy giặt này lại bị hỏng nữa .
Jason : Em có thể thử cái khác mà . Cái kia làm việc kìa .
Bonnie : Nhưng em đã mất 25 cent .
Jason : Em đã ấn vào nút lấy lại tiền chưa ?
Bonnie : Rồi , nhưng chẳng động tĩnh gì cả . Em than phiền là vì điều này đã xảy ra khá nhiều lần rồi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 21418   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.