Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


It just costs me another 50 cents. - Nó lại lấy của tôi mất 50 cent nữa .Stella puts some quarters in the soda vending machine, but the machine is out of order.....


Stella: Oh, that's great! I just lost another 50 cents in this stupid vending machine.
Bobby: I'm not surprised. It's always out of order.
Stella: Yeah. It eats my money relentlessly.
Bobby: OK. Let me try. You know what? Whenever things like this don't work, hit it. And it'll work.
Stella: You mean, SOMETIMES!
Bobby: (Hitting the vending machine hard.) Bang! Bang! Bang! Hmmm...it usually works.
Stella: Let's put a sign on it so that the same thing doesn't happen to others.

Bài dịch mang tính tham khảo

Stella bỏ một ít đồng 25 cent vào máy bán nước ngọt , nhưng chiếc máy này đã không còn hoạt động ...

Stella : Ôi trời ! Em vừa mất 50 cent nữa vào cái máy bán hàng ngu ngốc này .
Bobby : Anh không ngạc nhiên . Nó luôn bị hỏng như thế .
Stella : Ya , Nó ngốn tiền của em không thương tiếc .
Bobby : Được rồi . Để anh thử xem . Em biết gì không ? Bất cứ cái gì như thế này không làm việc , hãy đá nó . Và nó sẽ làm việc .
Stella : Ý anh là , đôi khi !
Bobby : (đá mạnh vào cái máy bán hàng) Bang!Bang!Bang Hừm ... nó thường làm việc .
Stella : Hãy để dấu hiệu trên đó để điều tương tự sẽ không xảy ra với người khác nữa .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 22664   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.