Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I need five dollars in quarters. - Tôi cần 5 đô la tiền 25 cent .Syd doesn't have any change for the parking meter, so she goes to a store nearby. However, the cashier refuses to give her change....


Syd: Excuse me?
Cashier: Yes, can I help you?
Syd: Yes. I need to get some change for the parking meter. May I have change for a five dollar bill? I just need five dollars in quarters.
Cashier: I'm sorry, but we're not allowed to give change.
Syd: Oh. That's too bad! Is there a change machine somewhere around here?
Cashier: There is one in the shopping mall across the street.
Syd: Well, that's too far. I may have a ticket when I come back. What the heck....I'll buy a candy bar.

Bài dịch mang tính tham khảo

Syd không có chút tiền lẻ nào để trả cho bãi đỗ xe , vì thế cô ấy đã đến cửa hàng gần đó . Tuy nhiên , người thu ngân từ chối đổi tiền lẻ cho cô ...

Syd : Xin lỗi ?
Thu ngân : Vâng , tôi có thể giúp gì cô ?
Syd : Vâng , tôi gần một ít tiền lẻ để trả cho bãi đỗ xe . Tôi có thể đổi một tờ bạc 5 đô không ? Tôi cần 5 đô la tiền 25 cent .
Thu ngân : Tôi xin lỗi , nhưng chúng tôi không chấp nhận đổi tiền lẻ .
Syd : Ôi . Thật là tệ ! Có cái máy đổi tiền lẻ nào quanh đây không ?
Thu ngân : Có một cái ở trung tâm mua bán ở bên kia đường .
Syd : À , nó xa quá . Tôi cần phải có một chiếc vé khi tôi quay lại . Chết tiệt ... tôi sẽ mua một thanh kẹo vậy .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 30344   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.