Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I have some coins I need to change. - Tôi có một ít đồng xu cần phải đổi .Tess has too many coins and wants to have a twenty-dollar bill instead. So she goes to the bank.


Teller: May I help you, Miss?
Tess: Yes. I have some coins that I need to change.
Teller: That's great! I can use some change. I'm almost out.
Tess: You must be very busy today, I guess.
Teller: We're always busy, but today it's crazy. Now, how do you want it?


Bài dịch mang tính tham khảo

Tess có rất nhiều đồng xu và muốn có một tờ bạc 20 đô la thay thế . Vì thế cô đã tới ngân hàng .

Thủ quỹ : Tôi có thể giúp gì cô , thưa cô ?
Tess : Vâng . Tôi có một ít đồng xu và muốn đổi nó .
Thủ quỹ : Thật tuyệt . Tôi có thể dùng một ít tiền lẻ . Tôi gần như đã hết hẳn nó rồi .
Tess : Hẳn là hôm nay anh bận rộn lắm .
Thủ quỹ : Chúng tôi luôn bận rộn , nhưng hôm nay thì thật là điên rồ . Nào , cô muốn đổi bao nhiêu ?


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 31424   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.