Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Foods 4 - Thức ăn


 
mustard.jpg
mustard
syrup.jpg
syrup
pickle.jpg
pickle
butter.jpg
butter
 
roll.jpg
roll
sundae.jpg
sundae
toast.jpg
toast
coffee.jpg
coffee
 
chopsticks.jpg
chopsticks
cream.jpg
cream
dish.jpg
dish
flour.jpg
flour
 
food_pyramid.jpg
food pyramid
grater.jpg
grater
honey.jpg
honey
jug.jpg
jug

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.