Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Advertisements


 


Please click on your answer.

Chọn từ thích hợp.


Your browser doesn't support EMBED, but you can still listen to the background sound of this page by<a href="sound/vocabulary/greyhound.mp3"> clicking here.</a>

Nghe từ vựng          

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
a) Hủ Tiếu Bò Viên
b) chó săn thỏ
c) bánh quy
d) cái bình
e) Chao Ớt Dầu Mè


Next game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng
Advertisements
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.