Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#21: Behind the 8 ball, Dear John letter, Pay back time.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong các cuộc bầu cử vừa qua, Đảng Dân chủ đã mất quyền kiểm soát cả Thượng lẫn Hạ viện, và quyền này giờ đây nằm trong tay Đảng Cộng hòa. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến 3 thành ngữ mà các báo chí ở Mỹ thường dùng để tả sự thay đổi lớn trên chính trường này. Đó là Behind the 8 Ball, Dear John Letter, và Pay Back Time.

Sững sốt vì bị cử tri giáng một đòn nặng lên Đảng Dân chủ, Tổng thống Clinton đã mở một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc và nói rằng chính phủ hiện ở trong một tình thế bất lợi nghiêm trọng, và ông Clinton đã dùng thành ngữ Behind the 8 Ball để tả tình thế này. Behind the 8 Ball là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay, gồm có chữ Behind, đánh vần là B-E-H-I-N-D, có nghĩa là đằng sau; Eight là số tám; và Ball, đánh vần là B-A-L-L, nghĩa là quả banh.

Thành ngữ nay xuất xứ từ trò chơi đánh bi-da của Mỹ trong đó người ta dùng một cây gậy đánh vào quả banh chính để tìm cách đẩy 15 quả banh còn lại xuống lỗ. Có một luật chơi buộc rằng nếu quả banh chính nằm đằng sau quả banh số 8 thì người chơi sẽ bị phạt. Vì thế thành ngữ Behind the 8 Ball được dùng để chỉ một tình thế bắt lợi như Đảng Dân chủ hiện nay. Trong đời sống thường ngày, ta hãy nghe một thí dụ sau đây nói về một nhà doanh thương đang gặp khó khăn:

AMERICAN VOICE: We are really behind the 8 ball. We need to borrow money to stay in business, but the banks we’ve gone to so far have turned us down. If we don’t find a bank soon we’ll go bankrupt.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Chúng tôi hiện đang ở trong một hoàn cảnh hết sức bất lợi. Chúng tôi cần vay tiền để tiếp tục buôn bán, nhưng tất cả những nhà băng mà chúng tôi đến gặp đều đã từ chối không cho vay. Nếu không sớm tìm được một nhà băng thì chúng tôi sẽ bị phá sản.

Có vài từ mới mà chúng ta cần để ý la øBorrow, đánh vần là B-O-R-R-O-W, nghĩa la øvay mượn; Money, đánh vần là M-O-N-E-Y, nghĩa là tiền; Turn Down, đánh vần là T-U-R-N và D-O-W-N, nghĩa là từ chối; và Bankrupt, đánh vần là B-A-N-K-R-U-P-T, nghĩa là phá sản. Bây giờ ta hãy nghe lại tiếng Anh trong đó có thành ngữ Behind the 8 Ball: AMERICAN VOICE: We are really behind the 8 ball. We need to borrow money to stay in business, but the banks we’ve gone to so far have turned us down. If we don’t find a bank soon we’ll go bankrupt.

TEXT: (TRANG): Một bình luận gia viết trên một tờ báo ở Washington rằng cuộc bầu cử vừa qua là một lời giã biệt mà cử tri gửi tới các viên chức đuơng nhiệm bị thất cử. Bình luận gia này dùng thành ngữ Dear John Letter để gọi lời giã biệt này. Và đó là thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay. Dear John Letter gồm chữ Dear, đánh vần là D-E-A-R, nghĩa là thân ái; John, đánh vần là J-O-H-N, là tên một người đàn ông; và Letter, đánh vần là L-E-T-T-E-R, nghĩa là bức thư.

Dear John Letter là một bức thư gửi cho anh John thân ái, không phải một bức thư tình mà là một bức thư giã biệt. Thành ngữ này xuất xứ từ một bài hát nhan đề là Dear John trong thời Thế Chiến thứ hai, kể lại câu chuyện một anh lính cô đơn tên John phải đi đánh giặc bên Âu Châu, một hôm nhận được thư của người yêu nói rằng cô ta chán cảnh chờ đợi nên xin từ giã anh để đi lấy chồng. Ngày nay, khi một cô gái muốn cắt đứt quan hệ với người yêu đang còn ở một phương xa, cô thường gửi cho anh ta một bức thư giã biệt như trong thí dụ sau đây về một chàng trai than thở về chuyện tình dang dở của anh ta:

AMERICAN VOICE: I thought my girl loved me enough to wait for me to come back home, but I guess it’s all over. I got a dear John letter saying she has met another guy and they are getting married next week. TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi tưởng là cô bạn gái tôi yêu tôi tới mức chờ tới lúc tôi trở về nhà. Nhưng tôi đoán là mọi chuyện đã hết rồi. Tôi vừa nhận được một bức thư giã biệt của cô ta nói rằng cô ta đã gặp một chàng trai khác và họ sẽ kết hôn vào tuần tới.

Ta hãy để ý đến vài từ mới như sau: Thought, rút từ động từ To Think, đánh vần là T-H-I-N-K, nghĩa là nghĩ; Wait, đánh vần là W-A-I-T, nghĩa là chờ đợi; Over đánh vần là O-V-E-R, là chấm dứt, hay hết; và Guy, đánh vần là G-U-Y, nghĩa là chàng trai. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Dear John Letter.

AMERICAN VOICE: I thought my girl loved me enough to wait for me to come back home, but I guess it’s all over. I got a dear John letter saying she has met another guy and they are getting married next week. TEXT: (TRANG): Một tờ báo viết rằng đã đến lúc Đảng Cộng hòa trả đũa Đảng Dân chủ vì Đảng Dân chủ từ lâu nay vẫn nắm trong tay những bổng lộc và quyền hành tại quôc hội. Tờ báo dùng thành ngữ Pay Back Time để tả hành động trả đũa này. Và đó cũng là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Pay Back Time gồm có chữ Pay, đánh vần là P-A-Y; Back, đánh vần là B-A-C-K, nghĩa là trả lại một món nợ; và Time, đánh vần là T-I-M-E, nghĩa là thời gian hay là lúc. Pay Back Time là trả đũa lại sau khi bị thiệt thòi hay bị ức hiếp. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một nhà doanh thương trước đây bị một kẻ lưu manh lừa bịp, và bây giờ có cơ hội để trả thù:

AMERICAN VOICE: Now at last it’s pay back time. I have finally managed to buy more than half the stock in this crook’s company. And I am going to take control and toss him out on the street where he belongs.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Bây giờ đã đến lúc trả thù. Cuối cùng tôi đã tìm cách mua được hơn phân nữa cổ phần trong công ty của tên lưu manh này. Tôi sẽ nắm quyền kiểm soát công ty và sẽ tống cổ hắn ra ngoài đường cho đáng đời hắn ta.

Có một số từ mới mà chúng ta cần bàn đến như sau: Finally, đánh vần là F-I-N-A-L-L-Y, nghĩa là cuối cùng; Manage đánh vần là M-A-N-A-G-E, nghĩa là xoay trở hay tìm cách; Stock đánh vần là S-T-O-C-K, nghĩa là cổ phần; Crook, đánh vần là C-R-O-O-K nghĩa là tên lưu manh; Control, đánh vần là C-O-N-T-R-O-L, nghiã là kiểm soát; va øToss đánh vần là T-O-S-S nghĩa là vứt đi hay tống cổ khỏi một nơi nào. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh vớiù thành ngữ Pay Back Time.

AMERICAN VOICE: Now at last it’s pay back time. I have finally managed to buy more than half the stock in this crook’s company. And I am going to take control and toss him out on the street where he belongs.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ PayBack Time đã chấm dứt bài học số 21 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Behind the 8 Ball, nghĩa là ở trong một hoàn cảnh rất bất lợi; hai là A Dear John Letter, nghĩa là một bức thư giã biệt;và ba là Pay Back Time, nghĩa là đúng lúc trả đũa hay trả thù một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 9680   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.