Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#20: Hog wash, Taking the point, Walking a tightrope.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quývị thính giả. Trong bất cứ cuộc vận động chính trị nào cũng vậy, những tuần lễ cuối trước ngày bầu cử vẫn là những tuần sôi động nhất, và do đó những lời lẽ mà các ứng cử viên dùng cũng sôi động theo. Báo chí Mỹ thường dùng một số thành ngữ mà các ứng cử viên sử dụng mà chúng tôi xin trình bày cùng quý vị sau đây. Đó là Hogwash, Taking the Point, và Walking a Tight Rope.

Một thành ngữ mà người ta thường nghe các ứng cử viên dùng là Hogwash, đánh vần là H-O-G-W-A-S-H, có nghĩa là những thức ăn hay rác rưới mà người ta dùng cho heo ăn. Tuy nhiên, đó cũng là chữ mà các ứng cử viên dùng để gọi những lời đảkích vô nghĩa lý hay nhảm nhí của đối thủ của họï. Ta hãy nghe một ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội tuyên bố trước đám đông là ông nghĩ như thế nào về những lời đả kích của đối thủ:

AMERICAN VOICE: My opponent says I spend official funds on personal travel. That’s nothing but hogwash. That man throws all this hogwash at you because he has no program of his own to talk about.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Đối thủ của tôi nói rằng tôi tiêu tiền của dân chúng vào những chuyến du lịch riêng của tôi. Đó là những lời tố cáo vô nghĩa lý. Ông ta dùng lời vo ânghĩa lý như vậy bởi vì ông ta không có một chương trình nào để thảo luận cả.

Có vài từ mới mà chúng ta cần chú ý như sau: Opponent, đánh vần là O-P-P-O-N-E-N-T, nghĩa là đối thủ; Official, đánh vần là O-F-F-I-C-I-A-L, nghĩa là chính thức hay của công, trái với Personal, đánh vần là P-E-R-S-O-N-A-L, nghĩa la øca ùnhân hay riêng tư; và Program, đánh vần là P-R-O-G-R-A-M, nghĩa la øchương trình.

Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh với thành ngữ Hogwash. AMERICAN VOICE: My opponent says I spend official funds on personal travel. That’s nothing but hogwash. That man throws all this hogwash at you because he has no program of his own to talk about.

TEXT: (TRANG): Một nhật báo ở Washington viết rằng một cử tri đã ca ngợi một ứng cử viên bởi vì ông ta có đủ cam đảm để giữ vai chủ động trong việc thông qua những dự luật tốt nhưng ít được ưa chuộng. Và tờ báo dùng thành ngữ Take the Point để tả hành động can đảm này. Take the Point đánh vần là T-A-K-E và P-O-I-N-T là thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay.

Thành ngữ này xuất xứ từ trong quân đội. Khi một toán quân đi tuần tiễu để tìm kẻ thù thì thường thường có một binh sĩ đứng ra lãnh trách nhiệm đi đầu. Đó là một việc nguy hiểm vì nếu có gì xảy ra thì anh ta là người phải hy sinh trước nhất. Nhưng cũng nhờ đó mànhững người theo sau mới tránh được hiểm nguy. Ngày nay, thành ngữ này được dùng trong nhiều trường hợp khác, như quý vị nghe trong câu chuyện sau đây ở một văn phòng, nơi mà mọi người đều sợ ông chủ tên là Lee, trừ một nhân viên là cô Betty.

AMERICAN VOICE: We all want to ask for a raise but we are afraid to ask Mr. Lee. But Betty has volunteered to take the point and go in to talk to him for us. Now there’s a brave woman!

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: chúng tôi ai cũng muốn được tăng lương nhưng chúng tôi không dám xin ông Lee về chuyện này. Tuy nhiên, cô Betty đã tình nguyện đứng vai chủ động và vào nói chuyện với ông Lee dùm cho chúng tôi. Cô quả thật là một người can đảm.

Có vài từ mới mà chúng ta cần chú ý. Đó là Raise, đánh vần là R-A-I-S-E, nghĩa là tăng lương; Afraid, đánh vần là A-F-R-A-I-D, nghĩa là sợ hãi; Volunteer, đánh vần là V-O-L-U-N-T-E-E-R, nghĩa là tình nguyện; và Brave, đánh vần là B-R-A-V-E, nghĩa là can đảm. Bây giờ, mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và cách dùng thành ngữ Take the Point:

AMERICAN VOICE: We all want to ask for a raise but we are afraid to ask Mr. Lee. But Betty has volunteered to take the point and go in to talk to him for us. Now there’s a brave woman!

TEXT:(TRANG): Một giáo sư dạy môn chính trị học nói rằng làm nghị sĩ Mỹ là một trong những chức vụ khó khăn nhất bởi vì một nghị sĩ phải dung hòa các quyền lợi của bang ông với các quyền lợi của cả nước, và phải dung hòa những đòi hỏi của đảng ông và những đòi hỏi của cử tri nhà, nếu ông muốn ngồi lâu trong chức vị này.

Giáo sư này đã dùng thành ngữ Walk a Tight Rope công việc làm của một nghị sĩ. Walk a Tight Rope là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Nó gồm có chữ Walkdánh vần là W-A-L-K, nghĩa là đi bộ; Tight, đánh vần là T-I-G-H-T, nghĩa là căng thẳng; và Rope, đánh vần là R-O-P-E nghĩa là sợi dây.

Walk a Tight Rope là đi trên một sợi dây căng thẳng, trong tiếng Việt mình còn được gọi là trò leo dây. Thành ngữ Walk a Tight Rope xuất xứ từ các gánh xiệc nơi mà các lực sĩ phải biểu diễn trên một sợi dây treo giữa hai cột trụ. Họ phải tìm cách giữ thăng bằng để khỏi rơi xuống đất. Thành ngữ Walk a Tight Rope giờ đây được dùng để chỉ trường hợp một người phải tìm cách cáng đáng hai trách nhiệm nặng nề như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về anh Joe phải vừa lo việc sở vừa lo việc nhà:

AMERICAN VOICE: Joe’s job keeps him at the office at least 60 hours a week. So he has to walk a tight rope. He has to make sure he has enough time also for his wife and 6 kids.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Công việc của anh Joe khiến anh phải ngồi ở tại sở ít ra 60 tiếng đồng hồ một tuần. Anh phải tìm cách cáng đáng cả việc sở lẫn việc nhà. Anh phải đoan chắc là anh cũng có thì giờ cho một vợ và 6 con ở nhà.

Có vài từ mới ta cần biết như sau: Job đánh vần là J-O-B nghĩa là công việc; Make Sure đánh vần là M-A-KE và S-U-R-E nghĩa là đoan chắc; Wife đánh vần là W-I-F-E là người vợ; và Kids, đánh vần là K-I-D-S nghĩa là con cái.

Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Walk a Tight Rope.

AMERICAN VOICE: Joe’s job keeps him at the office at least 60 hours a week. So he has to walk a tight rope. He has to make sure he has enough time also for his wife and 6 kids.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Walk aTight Rope đã chấm dứt bài học số 20 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Hogwash, nghĩa là những lời nói vô giá trị; hai là Take the Point, nghĩa là nắm vai chủ động; và ba là Walk a Tight Rope, nghĩa là giữ quân bình giữa hai trách nhiệm khác nhau. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 9648   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.