Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Relocating professional practice - Dời văn phòng làm việcDear Clients,

On April 1, I will be closing my office at 1400 Dexter Street and moving to larger quarters in the Professional Building, 2250 W. Poplar Drive, Suite 205.
There is ample free parking at the new location. The office phone number will remain 000-0000.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Quí khách hàng thân mến,

Kể từ ngày mồng 1 tháng 4 tới chúng tôi sẽ đóng cửa văn phòng ở số 1400 Đường Deater để dời đến một nơi mới, rộng rãi hơn, ở khu Professional Building, số 2250, phía tây Polar Drive, Suite 205.
Tại nơi mới sẽ có chỗ đậu xe thoải mái và miễn phí. Số điện thoại văn phòng chúng tôi vẫn là 000.0000.

Chào thân ái,
Views: 11848   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.