Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Announcing a divorce - Báo tin li dịDear friends,

This may come as a surprise to many of you, but after five years Carol and I were divorced recently.
I don't intend to now - or ever - elaborate upon the reasons, but I thought you should know that we have gone our separate ways.
Unlike many others who have traveled this unfortunate path before me. I do not intend to turn my back on the past and get off to a completely fresh start. Old friendships are too important for that.
I'll be in touch soon. Meanwhile, my new address and phone number are: 1600 W. Ardmore Street, 000-0000.

Best regards,

Bài dịch mang tính tham khảo

Các bạn thân mến,

Có thể các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết tin tôi và Carol, sau năm năm chung sống, mới đây đã quyết định li dị nhau.
Tôi nghĩ hiện giờ (và có lẽ cả sau này nữa) chắc tôi không cần thiết phải kể rõ ngọn ngành cho các bạn nghe nguyên nhân vì sao. Các bạn chỉ cần biết rằng hiện nay chúng tôi đã "đường ai nấy đi".
Không như những người trước đây đã từng đi theo vết xe đổ này, tôi không có ý định quay lưng lại với quá khứ và quên nó đi để bắt đầu một cuộc đời mới. Tình bạn giữa chúng tôi không cho phép tôi làm chuyện đó.
Có gì mới tôi sẽ liên lạc với các bạn sau. Tạm thời, địa chỉ và số điện thoại của tôi hiện nay là: 1600 Tây phố Ardmore, 000.0000.

Chào thân ái,
Views: 12077   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.