Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Missed our date - Lỗi hẹnDear Elizabeth and Ron,

As you can see by the enclosed page from our calendar, I wrote your dinner party on the wrong date! After talking with you today and trying to explain, we long to be able to make this up to you somehow.
Please accept the enclosed tickets to the Jets game on December 2nd as a peace offering for the embarrassment our two empty chairs caused you Saturday night.

Fondly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Elizabeth và Ron thân mến,

Như các bạn thấy trong tờ lịch của chúng tôi đính kèm theo đây, tôi đã viết sai ngày hẹn đến dự bữa tiệc tối với các bạn! Sau cuộc nói chuyện với các bạn hôm nay và cố gắng giải thích để các bạn thông cảm, chúng tôi nóng long chờ có dịp được “đền bù” cho các bạn.
Xin hai bạn vui long nhận vé chơi trò “Máy bay phản lực” vào ngày mồng 2 tháng 12 tới mà chúng tôi có gửi kèm theo đây, và hãy coi đó như là “để chuộc” nỗi phiền hà mà chúng tôi đã gây ra cho các bạn vào tối hôm thứ bảy.

Thân,

Views: 27703   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.