Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Foods 6 - Thức ăn


 
breakfast.jpg
breakfast
chef.jpg
chef
cork.jpg
cork
cuisine.jpg
cuisine
 
cupboard.jpg
cupboard
frying_pan.jpg
frying pan
jam.jpg
jam
ladle.jpg
ladle
 
licorice.jpg
licorice
mug.jpg
mug
pan.jpg
pan
recipe.jpg
recipe
 
rolling_pin.jpg
rolling pin
utensils.jpg
utensils
water_bottle.jpg
water bottle
whisk.jpg
whisk
 
wok.jpg
wok

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.