englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thành ngữ, lời hay ư đẹp >> Thành ngữ bất hủ bằng Tiếng anh (p2)

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: nhabep9x
 member
 ID 24672
 Date: 05/18/2021


Thành ngữ bất hủ bằng Tiếng anh (p2)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
- Money make the mare go: Có tiền mua tiên cũng được

- Like father, like son: Con nhà tông không giống lông th́ cũng giống cánh

- Beauty is in the eye of the beholder: Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.

- The die is cast: Bút sa gà chết

- Two can play that game: Ăn miếng trả miếng

- Love is blind: T́nh yêu mù quáng

- So far so good: Mọi thứ vẫn tốt đẹp

- Practice makes perfect: Có công mài sắt có ngày nên kim

- Silence is gold: Im lặng là vàng

- The more the merrier: Càng đông càng vui

- Time is money: Thời gian là tiền bạc

- The truth will out: Cái kim trong bọc có ngày ḷi ra

- Walls have ear: Tường có vách

- Everyone has their price: Con người cũng có giá của nó

- It's a small world: Quả đất tṛn

- You're only young once: Miệng c̣n hôi sữa

- Ignorance is bliss: Không biết th́ dựa cột mà nghe

- No pain, no gain: Có làm th́ mới có ăn

- A swallow cant make a summer: Một con én ko làm nổi mùa xuân

- A bad beginning makes a bad ending: Đầu xuôi đuôi lọt.

- A clean fast is better than a dirty breakfast: Giấy rách phải giữ lấy lề.

- Barking dogs seldom bite: Chó sủa chó không cắn.

Shopping for kitchen equipmentgóp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group