englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> A Friend... định nghĩa qua 24 chữ ci...

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 17671
 Date: 08/16/2009


A Friend... định nghĩa qua 24 chữ ci...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
(A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.

(B)elieves in "you" - Lun tin tưởng bạn.

( C )alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để ni "Xin cho".

(D)oesn't give up on you - Khng bỏ rơi bạn.

(E)nvisions the whole of you - Hnh ảnh của bạn lun ở trong tm tr họ.

(F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.

(G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.

(H)elps you - Gip đỡ bạn.

(I)nvites you over - Lun li cuốn bạn.

(J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đng" với bạn.

(K)eeps you close at heart Trn trọng bạn.

(L)oves you for who are - Yu qu bạn bởi con người thật của bạn.

(M)akes a difference in your life - Tạo ra khc biệt trong đời bạn.

(N)ever judges - Khng bao giờ phn xt.

(O)ffers support - L nơi nương tựa cho bạn.

(P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.

(Q)uiets your tears - Lm dịu đi những giọt lệ của bạn.

(R)aises your spirits - Gip bạn phấn chấn hơn.

(S)ays nice things about you - Ni những điều tốt đẹp về bạn.

(T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sng ni sự thật khi bạn cần.

(U)nderstands you - Hiểu được bạn.

(W)alks beside you - Snh bước cng bạn.

(X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu".

(Y)ells when you wont listen - Ht to vo tai bạn mỗi khi bạn khng lắng nghe.

(Z)aps you back to reality - V thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.


gp kiến
 Reply: nhunghlls
 member
 REF: 99779
 Date: 08/31/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban tim thay o dau vay
that thu vi
minh thich chu Q


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group