englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> Absence - Xa cch

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13556
 Date: 08/22/2006


Absence - Xa cch
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Our hours in love have wings; in absence crutches
by Colley Cibber

Khi yu, giờ khắc lướt qua như gi; khi xa cch, thời gian l bước trn đi nạng


gp kiến
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87771
 Date: 08/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
To him that absent is
All things succeed amiss
By Cervantes

Nơi xa xăm kia chng khắc khoải
Mọi sự no đu như mơ?


 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 87773
 Date: 08/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Absence makes the heart grow fond.
(Sextus Propertius)
Sự vắng mặt lm cho tnh yu thắm thiết hơn.


 
 Reply: heocon
 member
 REF: 87980
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Friendship, like love, is destroyed by long adsence, though it may be increased by short intermissions.

--Samuel Johnson--


 
 Reply: phuongminh154
 member
 REF: 94330
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Out of sight out of mind
( Xa mặt cch lng )


 
 Reply: phuongminh154
 member
 REF: 94331
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Good wine needs no bush
(Hữu xạ tự nhin hương)
Better bend than break
(Gi chiều no theo chiều ấy)
Constant dripping wears away the stone
(Nước chảy đ mềm)
....


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group