englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> ANH VĂN GIAO TIẾP TẠI NH VỚI THẦY NATE (NGƯỜI MĨ)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: annaphile
 member
 ID 18531
 Date: 11/25/2010


ANH VĂN GIAO TIẾP TẠI NH VỚI THẦY NATE (NGƯỜI MĨ)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em đang cần thm bạn tham gia lớp học anh văn giao tiếp tại nh với thầy gio người Mĩ. Học ph 100k/1 buổi. Học tại đường KỲ ĐỒNG, QUẬN 3, TP.HCM. Mỗi buổi học 5 IDIOMS, 5 VOCABULARY v PRONUNCIATION sau đ sẽ chuyển sang TOPIC. Một nhm 5 học vin. Phng học c my lạnh.
ANH/CHỊ c nhu cầu học lin lạc em số điện thoại ny nha 0916377814. Em tn Phi


gp kiến
 Reply: binbom
 member
 REF: 136521
 Date: 08/19/2020


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mưa dầm thấm lu,mnh học tiếng anh ở trung tm vs nguwoif bản xứ,trung tm ILI,anh,mỹ c canada c hết ,cứ học xoay vng như vậy đ

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group