englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Đố vui qua hnh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 14672
 Date: 03/04/2007


Đố vui qua hnh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Xin cho biết tn tri cy ny tiếng Anh gọi l g?
-------

Bấm vo đy để c 2000 cu hỏi tương tự.

Xin cc cho kiến về bi tập qua hnh trn

Thn i


gp kiến
 Reply: john209
 member
 REF: 90741
 Date: 03/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ở qu mnh thừơng gọi tri khm,nhưng tn tiếng anhl pineapple.

 
 Reply: mynguyetnguyen
 member
 REF: 90751
 Date: 03/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu trả lời thật l chnh xc!. Mnh đi chậm một bước ri!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group