englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Food Group Riddles #4 - Đố về thức ăn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13588
 Date: 08/28/2006


Food Group Riddles #4 - Đố về thức ăn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1) I am made of flour. You can make sandwiches with me. I am a grain.(bnh g?)

2) I am some people's favorite food. I am bad for you. I am very sweet. You get me at Halloween.

3) I am orange. My top is green. I am a vegetable. (rau g?)


gp kiến
 Reply: lynhat
 member
 REF: 87886
 Date: 08/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1) Bnh mi - Bread
2) Kẹo - Candy
3) củ cải đỏ - Carrots

Cheers,


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87888
 Date: 08/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanks bro!!!!! 100%

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group