englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Food Group Riddles 3 - Đố về thức ăn (TT)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13587
 Date: 08/27/2006


Food Group Riddles 3 - Đố về thức ăn (TT)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh c tm hồn ăn uống nn xin mời bạn cho mnh biết đồ ăn sau đy tn g nh:

1) I am green and when you cut me open I am red. You eat me in the summer time. I am a fruit. (tri g)

2) I am in the grain group. I am long and stringy. You can put sauce on me. (mn g)

3) I am green. I look like a tree. I am a vegetable. (rau g)


gp kiến
 Reply: quochuy112
 member
 REF: 87880
 Date: 08/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1) watermelon
2) noodles


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87881
 Date: 08/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Quochuy112 đ trả lời đng, cm ơn bạn.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group