englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> i Anh Văn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13543
 Date: 08/20/2006


i Anh Văn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tuy Anh văn ti yếu nhưng ra ngoi đường mấy người Mỹ th Anh văn ti ni như gi chẵng sợ ai v hiểu hết. Nuế hiểu vậy th tại sao gọi l Anh văn yếu? xin chỉ gio.

gp kiến
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87772
 Date: 08/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đy l cu đố vui c lin quan English m sao khng thấy ai trả lời hết?

 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87790
 Date: 08/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khng ai trả lời th mnh tự bin tự diễn. Người anh của ti tn l Văn đang bị bệnh.

 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 87992
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
choy...........chưa g hết mờ
phải biết dậy hồi đa đăng k sớm để v diễn với u
hi hi cho u khỏi buồn


 
 Reply: kelleykate
 member
 REF: 87995
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Binh thuong a, cung bien dien hay day chu ha!!!!!!111

 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88002
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88022
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lc đầu mnh đọc chẳng hiểu g cả, by giờ c đp n mới biết.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group