englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Can you guess what each of these riddles is describing?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13525
 Date: 08/06/2006


Can you guess what each of these riddles is describing?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Can you guess what each of these riddles is describing?
1)What gets wetter and wetter the more it dries?

2) You throw away the outside and cook the inside. Then you eat the outside and throw away the inside. What did you eat?

3) What goes up and down the stairs without moving?


gp kiến
 Reply: lilo1211
 member
 REF: 87890
 Date: 08/29/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2/.c phải l chicken hok nhở ????:D ..
chẳng phải chng ta vặt lng g ==>throw away ...==>nấu con g ln để ăn ??
chng ta ăn thịt con g ( the out side ) ...throw away xương ( bone ) ...???
chẳng bt đng hay sai nữa n ,....


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87892
 Date: 08/29/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nếu đp n l con g th mnh cũng c thể đon l con vịt, con ngang, con ngỗng...
Hihi, gp vui cht, hổng biết đng khng nữa.


 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 87991
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
he he he..dạ thưa..em mới v, tiếng anh chưa rnh nhưng cũng cố nặng c moi heart em ra m trả lời
1.skin
2.corn
3. cu 3..........cu 3.........khng nghĩ ra, mờ chơi lun , đan lun h.....c phải l "stairs" ???????????
d(*_*)b


 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 88026
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ahhhhhhhhhhhhhh
finally , hi hi hi
cu 3 l elevator...


 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 88058
 Date: 09/18/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ui cha...what's the answer???????

 
 Reply: hoabangstreet
 member
 REF: 88621
 Date: 11/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi, minh nghi mai roi
Nunmber 1 is only "sugar". is it true?


 
 Reply: hoabangstreet
 member
 REF: 88622
 Date: 11/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Trời ơi, ti biết cu 2 đp n l g rồi: đ l bắp ng "corncob".

 
 Reply: hoabangstreet
 member
 REF: 88710
 Date: 11/20/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh b tay.com rồi, lm ơn hy ni đi, đp n l g vậy?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group