englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Who's fans Linkinpark........

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tiger
 member
 ID 15463
 Date: 06/25/2007


Who's fans Linkinpark........
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ai so huu anbum moi ra cua linkinpark.......lam on call me
I la tin do cua nhac rock..
I tim no may ngay nay ma hem co'
Please,,,,help me


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93782
 Date: 06/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C phải Album mới nhất l Minutes to Midnight ? Đy l link download những bi ht trong Album ny , bấm vo tn bi ht để download nh . Chc vui !

1. Wake
2. Given up
3. Give out all the rest
4. Bleed it out
5. Shadow Of The Day
6.What I've Done
7. Hands Held High
8.No More Sorrow
9.Valentine's Day
10.In Between
11.In Pieces
12.The Little Things Give You Away


 
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 93835
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2!Chu k0 phải l fan của Linkink Park,nhưng mờ chu rất thch What I've done(nghe quảng co bảo n nghĩa lm) nhưng mờ chu chả hiểu g sất. Pc no cn lời , chu send cho(hỏi trước lỡ k0 ai thch tốn cng.@-@)Cn về album, pc ...g g đ c thể vo "xonefm.com" để bt thm chi tiết
bye, see you soon


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group