englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Học SPEAKING - LISTENING - PRONUNCIATION TẠI NH VỚI GIO VIN MĨ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: annaphile
 member
 ID 18503
 Date: 11/14/2010


Học SPEAKING - LISTENING - PRONUNCIATION TẠI NH VỚI GIO VIN MĨ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hiện mnh đang tổ chức lớp học Speaking, Listening, and Pronunciation cho thầy gio người Mĩ. Địa điểm học Anh Văn tại đường Kỳ Đồng, quận 3, Tp.HCM. Một lớp 5 học vin. Học ph 100k/ một buổi. Bạn no c nhu cầu học th lin lạc với mnh nh!
Số điện thoại của mnh 0916377814.
Mnh tn Phi.
Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt nha !


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group