englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> Học Toeic với học ph ưu đi đến 30%

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: haunguyen01
 member
 ID 18460
 Date: 10/23/2010


Học Toeic với học ph ưu đi đến 30%
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Share cho cc bạn thng tin hấp dẫn đy !!!!
Chương trnh ny p dụng ở cả 2 cơ sở của TT Anh ngữ EQuest
- 116 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lo, Quận Nhất, thnh phố Hồ Ch Minh, số điện thoại: 84-8 6 291 6837/6 291 6838
- 352 Cộng Ha, Phường 13, Quận Tn Bnh, thnh phố Hồ Ch Minh, số điện thoại: 84-8 6 292 5643/ 6 292 5644
Dnh cho những bạn c thẻ ưu đi giảm gi của EQuest, lm sao để c thẻ ưu đi?
Rất dễ dng đấy cc bạn, thẻ ny c thời hạn sử dụng lu di, cc bạn chỉ cần mượn thẻ của bạn b mnh đang học tại EQuest để đăng k l được rồi.
Nếu cc bạn khng c bạn b đang học ở đ th cứ pm hiennguyen.1987@gmail.com mnh sẽ cho cc bạn mượn, mnh cn đến 2 thẻ khng sử dụng.
Bạn no c nhu cầu th nhanh chn khng l hết hạn đ hiiiiiiiiiii
Thng tin về kha học cc bạn xem http://www.equest.edu.vn/training_khoahoc.php?catid=1
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group