englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Update đề thi Ielts ngy 08-5-2010 tại IDP (HN)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ieltsacademy
 member
 ID 17994
 Date: 05/12/2010


Update đề thi Ielts ngy 08-5-2010 tại IDP (HN)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đề thi IELTS vo ngy 08/05 tại IDP (H Nội)

More Real IELTS test

http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/

I> Listening
Section 1 : Conversation about Booking a holiday
- Form completion

Section 2 : Presentation about a Holiday camping site
- Sentence completion
- Multiple answers question

Section 3 : Conversation
- Sentence completion

Section 4 : Lecture
- Complete a paragraph
--------------------------------------------------------------------------
II> Reading:

Passage 1 : Pollution
- Answer questions
- Multiple choices

Passage 2 : Space travel and Health
- Sentences completion
- True/False/Not Given

Passage 3 : Types of sentences
- Matching headings
- Yes/ No/ Not Given
- Sentences completion
[IMG]http://i569.photobucket.com/albums/ss135/haiyen317/MicrosoftWord-Test1-1.jpg[/IMG]

[IMG]http://i569.photobucket.com/albums/ss135/haiyen317/MicrosoftWord-Test2.jpg[/IMG]More Real IELTS test

http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group