englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Chuyển nhượng kho học tiếng anh 1 năm ở trung tam anh ngữ Tome Thủ Đức

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anh123
 member
 ID 23448
 Date: 04/27/2017


Chuyển nhượng kho học tiếng anh 1 năm ở trung tam anh ngữ Tome Thủ Đức
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Mnh c học bn trung tam anh ngữ Tome tại thủ Đức , chất lượng rất tốt, gio vin nhiệt tnh, mnh c 1 kho học về giao tiếp trị gi 7.740.000đ học trong 1 năm nhưng do mnh c việc bận với lại chuyển nh đi hơi xa Thủ Đức nn mnh chuyển nhượng lại, gi 5.000.000đ nha bạn. Chất lượng tốt m học ph ưu đi hơn so với ban đầu bạn nh. Nếu bạn muốn học th c thể lin hệ mnh. Sđt: 01639841155


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group